Strona główna

KATEDRA TECHNOLOGII LEKÓW I BIOTECHNOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.(+48 22) 57 20 647
fax (+48 22) 57 20 631

Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło