Nasz naukowiec wyróżniony na międzynarodowej konferencji naukowej

Dr Michał Nowacki otrzymał 1 nagrodę za prezentację posterową w obszarze chemii medycznej

za plakat "Structure-based design of new pyrazolo [4,3-c] pyridine as PEX14-PEX5 Protein Protein Interaction (PPI) inhibitors“. Nagroda została wręczona podczas interdyscyplinarnej, międzynarodowej konferencji ACCORD2022 (https://accord.wum.edu.pl/polish-society-of-medicinal-chemistry-award/). Fundatorem nagrody jest Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej  (https://ptchm.cm-uj.krakow.pl/index.html). Gratulujemy!