Synteza i Technologia Środków Leczniczych

Cel nauczania i zakres przedmiotu
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie się z metodami syntezy wybranych substancji aktywnych (API), zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych substancji aktywnych oraz z podstawowymi zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Zajęcia laboratoryjne (60 godzin dydaktycznych) obejmują indywidualne opanowanie preparatyki wybranych substancji leczniczych z zastosowaniem odpowiednich operacji fizycznych i jednostkowych procesów chemicznych.

Zalecane piśmiennictwo:

 1. Vogel A., I.: Preparatyka organiczna. Wydanie: 3, uzupełnione. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, WNT 2018
 2. Morris, D., G.: Stereochemia. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2008
 3. McMurry J.: Chemia organiczna. Tom I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2000
 4. Gawroński J., Gawrońska K., Kacprzak K., Kwit M.: Współczesna Synteza Organiczna. Wybór eksperymentów. PWN. Warszawa 2004
 5. Patrick, G.: An introduction to Drug Synthesis. Oxford University Press, 2015
 6. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. Warszawa PZWL 1978
 7. Kuczyński L.: Technologia leków. Warszawa WNT 1971
 8. Biniecki S.: Preparatyka środków leczniczych. Podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa PZWL 1983Marona H.: Syntezy środków leczniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2002
 9. Jerzmanowska Z.: Preparatyka organicznych związków chemicznych. Warszawa PZWL 1973
 10. Kieć- Kononowicz K.: Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2000
 11. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i Technologia Chemiczna Leków. PZWL. Warszawa 1984
 12. Silverman R.B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2004
 13. Alder R.W., Baker R., Brown J.M.: Mechanizmy reakcji w Chemii Organicznej. PWN. Warszawa 1977