Projekt OPUS24

Projekt kierowany przez naszego naukowca uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

Projekt kierowany przez dr hab. Macieja Dawidowskiego uzyskał finansowanie w ramach programu OPUS24 Narodowego Centrum Nauki. Projekt o tytule "Eksploracja niezbadanej przestrzeni chemicznej związków lekopodobnych: nowe klasy pochodnych sulfoksymin i ich aktywność biologiczna" na kwotę 2 102 580 PLN dotyczy otrzymywania bibliotek związków za pomocą reakcji wielokomponentowych. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/571587-pl.pdf).