Prace magisterskie

Proponowane tematy prac magisterskich w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej (10 tematów) na rok akademicki 2024/2025.

Uwaga - tematy prac dotyczą 3 kierunków badań Katedry:

 • biotechnologii farmaceutycznej (5 tematów),
 • syntezy związków o spodziewanym działaniu biologicznym (2 tematy)
 • technologii postaci leku (3 tematy)

 

 1. Reakcje wielokomponentowe w syntezie nowych związków aktywnych - opiekun/promotor: dr hab. Maciej Dawidowski
 2. Synteza pochodnych aminokwasów jako bloków budulcowych do otrzymywania związków biologicznie czynnych - opiekun: dr Martyna Wróbel, promotor: dr hab. Maciej Dawidowski
 3. Czy jest możliwa biosynteza flawonoidów przez kultury grzybowe - opiekun: dr Małgorzata Kałucka, promotor: Prof. Jadwiga Turło
 4. Poszukiwanie gatunków grzybów zdolnych do degradacji toksycznych ksenobiotyków - opiekun: dr Eliza Malinowska, promotor: Prof. Jadwiga Turło.
 5. Badanie zdolności degradacji toksycznych ksenobiotyków przez kultury mycelialne Armillariella mellea – mykoremediacja - opiekun/promotor: Prof. Jadwiga Turło.
 6. Izolacja i badanie własności biobójczych polisacharydów izolowanych z kultur mycelialnych Lentinula edodes - opiekun: dr Sandra Górska-Jakubowska, promotor: Prof. Jadwiga Turło.
 7. Wpływ stresu chemicznego na biosyntezę biologicznie aktywnych związków fenolowych przez kultury mycelialne Lentinula edodes - opiekun: dr Marzenna Klimaszewska, promotor: Prof. Jadwiga Turło.
 8. Poprawa stabilności i efektywności formulacji tabletek o kontrolowanym uwalnianiu dzięki zastosowaniu polimerowych substancji pomocniczych - opiekun: dr Grzegorz Ślifirski, promotor: Prof. Jadwiga Turło
 9. Zastosowanie syntetycznych polimerów w technologii tabletek o kontrolowanym uwalnianiu - opiekun: dr Piotr Ślifirski, promotor: Prof. Jadwiga Turło
 10. Ocena możliwości wykorzystania materiałów mezoporowatych do wytwarzania doustnych postaci leku – opiekun: dr Marek Król, promotor: Prof. Przemysław Dorożyński.
   

Kryterium przyjęcia na pracę magisterską w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej w roku akademickim 2023/2024:

 • Synteza - oceny z 2 przedmiotów spośród przedmiotu: chemia organiczna, synteza i technologia środków leczniczych, chemia fizyczna (do 10 pkt). Aktywny udział w SKN „Synthesis” na podstawie opinii Asystentów (do 5 pkt).
 • Biotechnologia – ocena z przedmiotu biochemia, mikrobiologia oraz biotechnologia, a także udział w SKN Biotechnologii Leków.
 • Technologia postaci leku - ocena z przedmiotów: chemia ogólna i nieorganiczna, biomateriały w technologii postaci leku i chemia fizyczna.

Student dostaje do wypełnienia formularz rekrutacyjny, po czym promotor/opiekun wpisuje punktacje zgodnie z oceną (od 2 do 5). W przypadku jednakowej punktacji zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna przez promotora/opiekuna.