Nagroda za osiągnięcia

Prestiżowa, międzynarodowa nagroda za osiągnięcie naukowe dla naszego badacza

Dr hab. Maciej Dawidowski laureatem prestiżowej, zespołowej nagrody im. Erwina Schrödingera, za odkrycie nowej strategii terapeutycznej w leczeniu chorób tropikalnych (https://www.wum.edu.pl/en/node/15273). Gratulujemy!