Prace badawcze

Badania naukowe prowadzone w Katedrze obejmują następującą tematykę:

  • Poszukiwanie selektywnych ligandów receptorów 5-HT1A i 5-HT-T w grupie pochodnych 4-arylo-pirydo[1,2-c]pirymidyny, związków o potencjalnej aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej.
  • Poszukiwanie selektywnych ligandów receptorów 5-HT2A i D2 w grupie pochodnych tropanu, związków o spodziewanej aktywności neuroleptycznej.
  • Zespół zajmujący się biosyntezą leku (biotechnologia farmaceutyczna) bada wpływ warunków hodowli mycelialnej grzybów należących do klasy Basidiomycetes na biosyntezę immunostymulacyjnych ß-D-glukanów. Badania nacelowane są na uzyskiwanie związków o działaniu przeciwnowotworowym, analogów japońskiego Lentinanu. Równoczesnie prowadzone są badania nad akumulacją biopierwiastków (Se, Zn, Co) przez prowadzone hodowle mycelialne, specjacja związków organicznych zawierających badane biopierwiastki oraz badania nad ich wpływem na zmianę aktywności biologicznej mycelialnych ekstraktów.
  • Osobnym tematem badawczym jest badanie wpływu prekursorów na biosyntezę makrolidowego antybiotyku o silnym działaniu immunosupresyjnym (Tacrolimus) przez szczep promieniowca Streptomyces tsukubaensis.
  • Synteza inhibitorów interakcji białek peroksysomalnych jako potencjalnych związków o aktywności przeciwpasożytniczej
  • Synteza inhibitorów białka CPAP i tubuliny
  • Opracowanie nowych strategii farmakoterapii epilepsji
  • Synteza peptydomimetyków i peptydów o potencjalnym działaniu terapeutycznym