O nas

W zakresie dydaktycznym Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej prowadzi zajęcia (wykłady, seminaria i ćwiczenia) dla studentów kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego WUM (lata 1, 3, 4, 5).

Realizujemy przedmioty:

 1. Synteza i Technologia Środków Leczniczych (III rok)
 2. Biotechnologia Farmaceutyczna (III rok)
 3. Przemysłowa Technologia Postaci Leku (IV rok)
 4. Blok fakultatywny (opiekun): Farmacja Przemysłowa i Biotechnologia Farmaceutyczna (III- V rok), w tym przedmioty
  • Przemysłowa Technologia Postaci Leku Syntetycznego
  • Elementy Inżynierii Procesowej
  • Maszyny i Aparatura Przemysłu Farmaceutycznego
  • Marketing Leków
  • Lek Biotechnologiczny o Strukturze Makromolekularnej
 5. Cykl życia leku (zajęcia seminaryjne dla III roku)
 6. Podstawy biotechnologii farmaceutycznej (zajęcia seminaryjne dla studentów III roku)
 7. Grzyby, organizmy dzięki którym żyjemy (zajęcia seminaryjne dla studentów I roku)
 8. Mikroby jako małe fabryki leków - dlaczego je produkują? (zajęcia seminaryjne dla studentów I roku)
 9. Jak zmusić bakterie do produkcji ludzkiego białka (i po co)? (zajęcia seminaryjne dla studentów I roku)

Działalność naukowa Zakładu prowadzona jest w trzech kierunkach badawczych:

 1. Synteza i badanie zależności budowa – aktywność nowych potencjalnych leków (zakres chemii medycznej)
 2. Biosynteza nowych substancji biologicznie aktywnych oraz optymalizacja procesów biotechnologicznych (zakres biotechnologii farmaceutycznej)
 3. Opracowanie innowacyjnych postaci leków stałych i półstałych (zakres technologii postaci leku)