Gratulacje!!

Prof. dr hab. n farm. Jadwiga Turło została wybrana do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027.

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło, Kierownik naszej Katedry została wybrana do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027.

Rada dba o rozwój kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.