SKN Biotechnologii Leków

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Leków zrzesza wszystkich miłośników biosyntezy i fitochemii. Zajęcia odbywają się pod patronatem Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Leków zrzesza wszystkich miłośników biosyntezy i fitochemii. Zajęcia odbywają się pod patronatem Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Prace badawcze dotyczą następujących zagadnień:

izolacja, analiza struktury oraz ciężaru cząsteczkowego polisacharydów występujących w komórkach grzybów
ocena wpływu warunków hodowli mycelialnej grzybów wyższych na biosyntezę polisacharydów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej i immunomodulacyjnej
badanie akumulacji biopierwiastków (Se, Zn, Co) przez grzyby, analiza specjacyjna związków organicznych zawierających wymienione mikroelementy, a także określenie ich wpływu na aktywność biologiczną otrzymywanych ekstraktów
analiza wpływu obecności prekursorów w podłożu hodowlanym na biosyntezę makrolidowego antybiotyku o silnym działaniu immunosupresyjnym (Tacrolimus) przez szczep promieniowca Streptomyces tsukubaensis.
 

Uczestnictwo w odbywających się do tej pory zajęciach SKN zaowocowało wieloma sukcesami naukowymi, do których należy zaliczyć nagrody i wyróżnienia uzyskane na konkursach prac magisterskich, certyfikaty udziału w sesjach naukowych, streszczenia zamieszczone w zbiorach opracowań przygotowywanych podczas konferencji w kraju i za granicą, a także publikacje w renomowanych czasopismach specjalistycznych. Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

Lista publikacji związanych z działalnością Koła:

  • Turło J., Gutkowska B., Herold F., Łuczak I.: Investigation of kinetics of selenium accumulation by Lentinula edodes (Berk.) mycelial culture by use of Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography with fluorimetric detection. Acta Chromatographica, 2009, 21, pp. 1-11 (IF=0,746)
  • Gajzlerska W., Turło J., Gutkowska B., Herold F., Tomczyk A.: Impact of niacin content in culture medium on Streptomyces tsukubaensis culture growth. Acta Biochimica Polonica, 2008, 4, p. 47 (IF=1,261)
  • Turło J., Gutkowska B., Herold F., Żelazna M., Próba A., Błaszczak M.: Monosaccharide composition analysis of exopolysaccharide (EPS) and endopolysaccharide (PPS) fraction isolated from Se-enriched Lentinula edodes (Berk.) mycelial culture. Acta Biochimica Polonica, 2008, 4, p. 53 (IF=1,261)
  • Turło J., Gutkowska B., Herold F., Grala B.: Qualitative and quantitative speciation analysis of selenium in highly antioxidant-active water and alkohol extracts from Se-enriched mycelium of Lentinula edodes (Berk.). Acta Biochimica Polonica, 2008, 4, p. 54 (IF=1,261)
  • Turło. J, Gutkowska B., Malinowska E.: Ralationship between the selenium, selenomethionine, and selenocysteine content of submerged cultivated mycelium of Lentinula edodes (Berk.). Acta Chromatographica, 2007, 18, pp. 36-48
  • Turło J., Gutkowska B., Herold F., Krzyczkowski W., Błażewicz A., Kocjan R.: Optimizing witamin B12 biosythesis by mycelial cultures of Lentinula edodes (Berk.) Pegl. Enzyme and Microbial Technology, 2008, 43, pp 369-374.
Kontakt:

Opiekunowie Koła:
dr Eliza Malinowska
eliza.malinowska@wum.edu.pl