Zaliczenie Bloku Fakultatywnego V rok

Zaliczenie 2.02.2024 godzina 9.00-11.00, sala C.