Patenty i granty

Granty od 2017 roku:

1.     Pyrrolo[1,2-a]pyrazine derivatives – compounds with potenial application in treatment of therapy-resistant epilepsy.
Nr rejestracyjny:  II+ 2017
Źródło(a) finansowania:  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data rozpoczęcia realizacji:  2017-10-01    
Data zakończenia realizacji:  2018-07-30 
Kierownik: dr hab. Maciej Dawidowski


2.    Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5.
Nr rejestracyjny:  2016/23/B/NZ7/03339
Źródło(a) finansowania:  NCN 
Nazwa konkursu:  OPUS-12
Data rozpoczęcia realizacji:  2017-09-29    
Data zakończenia realizacji:  2022-09-28 
Kierownik: dr hab. Maciej Dawidowski


3.    Synteza nowych arylopierazynowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu ligandów serotoninowego receptora 5-HT1A
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: Projekt Młodego Badacza
Nr rejestracyjny: FW26/PM1/17/17
Kierownik: dr Martyna Wróbel


4.    Analiza frakcji selenopolisacharydowych pochodzenia grzybowego o właściwościach immunomodulujących.
Nazwa konkursu: Projekt Młodego Badacza
Nr rejestracyjny: FW26/PM2/17
Kierownik: dr Sandra Górska-Jakubowska


5.    Selenowane egzopolisacharydy pochodzenia o selektywnej aktywności immunomodulacyjnej.
Nazwa konkursu: Projekt Młodego Badacza 
Nr rejestracyjny: FW26/PM1/18
Kierownik: dr Sandra Górska-Jakubowska


6.    Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma. 
Nr rejestracyjny:  2018/31/B/NZ7/02089
Źródło(a) finansowania:  NCN  
Nazwa konkursu:  OPUS-16
Data rozpoczęcia realizacji:  2019-07-08   
Data zakończenia realizacji:  2023-07-07
Kierownik: dr hab. Maciej Dawidowski


7.    Selenowane egzopolisacharydy pochodzenia o selektywnej aktywności immunomodulacyjnej.
Nazwa konkursu: Inkubator Innowacyjności +
Nr rejestracyjny: FW26/FS200/SG/GII/ZW/18/18
Kierownik: Prof. dr hab. Jadwiga Turło


8.    Oznaczenie profilu receptorowego heterocyklicznych pochodnych piperazyny – związków o potencjalnie wielokierunkowym działaniu terapeutycznym na ośrodkowy układ nerwowy.
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: Inkubator Innowacyjności II+ 2018
Kierownik: dr Martyna Wróbel


9.    Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną.
Nr rejestracyjny: UMO-2017/27/N/NZ7/02948
Źródło finansowania: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM
Kierownik: dr Sandra Górska


10.    Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1.
Źródło finansowania: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA-2
Numer rejestracyjny: FW26/3A124/19
Kierownik: dr Martyna Wróbel


11.    Synteza nowych inhibitorów interakcji CPAP-tubuliny o działaniu przeciwnowotworowym
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Nazwa konkursu: Grant Wewnętrzny
Numer rejestracyjny: FW26/1/F/GW/N/20
Kierownik: dr Martyna Wróbel


12.    Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju.
Nr rejestracyjny: POIR.04.01.04-00-0142/17
Źródło(a) finansowania: NCBiR
Nazwa konkursu: Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Kierownik: Prof. dr hab. Przemysław Dorozyński 

13. Eksploracja niezbadanej przestrzeni chemicznej związków lekopodobnych: nowe klasy pochodnych sulfoksymin i ich aktywność biologiczna
Nr rejestracyjny: 2022/47/B/NZ7/01411
Źródło(a) finansowania:  NCN  
Nazwa konkursu:  OPUS-24
Kierownik: dr hab. Maciej Dawidowski


Patenty i zgłoszenia patentowe od 2017 roku:

  • PYRAZOLOPYRIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE IN THERAPY - WO/2016/038045 – Sattler Michael, Popowicz Grzegorz, Dawidowski Maciej, Emmanouilidis Leonidas, Erdmann Ralf, Schliebs Wolfgang, Kalel Vishal
  • Sposób otrzymywania preparatu z Lentinula edodes i zastosowanie preparatu - Pat.225547 – Jadwiga Turło, Bożenna Gutkowska, Andrzej Górski
  • Nowa pochodna N-demetyloizopropylotropanu – Pat.236592 -  Jacek Stefanowicz, Zdzisława Stefanowicz, Bożenna Gutkowska, Jadwiga Turło
  • Pochodne N-[ω-(4-podstawione-piperazyn-1-ylo)alkilo]-1H-indazol-3-karboksyamidu, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie – nr zgłoszenia: P.438262 – Agnieszka Anna Kaczor, Piotr Stępnicki, Tomasz Wróbel, Dariusz Matosiuk, Marìa De Los Àngeles Castro Pèrez, Marìa Isabel Losa Garcìa, Martyna Z. Wróbel, Andrzej Chodkowski, Jadwiga Turło
  • Frakcja selenizowanych bioaktywnych polisacharydów z Lentinula edodes, farmaceutyczna kompozycja zawierająca frakcję selenizowanych bioaktywnych polisacharydów, frakcja selenizowanych bioaktywnych polisacharydów do stosowania jako lek oraz sposób jej wytwarzania – nr zgłoszenia: P.438570 – Jadwiga Turło, Marzenna Klimaszewska, Radosław Zagożdżon, Beata Kaleta, Andrzej Gamian, Sabina Górska, Grzegorz Łapienis