W zakresie dydaktycznym Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego WUM z przedmiotów: 
  • Synteza i Technologia Środków Leczniczych (III rok)
  • Biotechnologia Farmaceutyczna (III rok)
  • Przemysłowa Technologia Postaci Leku (IV rok)
  • Blok fakultatywny Farmacja Przemysłowa i Biotechnologia Farmaceutyczna  (IV- V rok)
  • Zajęcia fakultatywne dla I i II roku
Działalność naukowa Zakładu prowadzona jest w trzech kierunkach badawczych: chemii medycznej, biotechnologii farmaceutycznej i technologii postaci leku
tsl
tsl
tsl
tsl

Osiągnięcia naukowe i Dydaktyczne

12.07.2024

"Synteza nowych, nienaturalnych aminokwasów jako bloków budulcowych do syntezy analogów peptydów o potencjalnej aktywności biologicznej" oraz „Wykorzystanie nowatorskiego wariantu reakcji Mannicha w syntezie analogów Propoksyfenu", autorstwa Studentów SKN "Synthesis" działającego przy naszej Katedrze, uzyskały finansowanie w postaci minigrantów studenckich. Gratulujemy!

12.07.2024

27 czerwca 2024 roku nasz pracownik, dr hab. n. farm. Maciej Dawidowski, uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk farmaceutycznych. Serdecznie gratulujemy.

24.11.2023

Witamy Doktorantkę Szkoły Doktorskiej WUM Martę Splandesci.

27.10.2023

Ranking Kół Naukowych WUM 2022/2023

27.10.2023

Prof. dr hab. n farm. Jadwiga Turło została wybrana do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027.

23.05.2023

Projekt kierowany przez naszego naukowca uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

17.05.2023

Studenci SKN "Synthesis" na stacjonarnym Dniu Otwartym WUM 2023

17.05.2023

Sukces naszego magistranta

17.05.2023

Prestiżowa, międzynarodowa nagroda za osiągnięcie naukowe dla naszego badacza

17.05.2023

JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla na naszego naukowca

30.01.2023

Nagrody za osiągnięcia naukowe oraz nagrodę dydaktyczną indywidualną.

30.01.2023

Dr Michał Nowacki otrzymał 1 nagrodę za prezentację posterową w obszarze chemii medycznej

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Leków zrzesza wszystkich miłośników biosyntezy i fitochemii. Zajęcia odbywają się pod patronatem Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.
Studenckie Koło Naukowe Syntezy i Technologii Leków - „Synthesis” działa przy Katedrze Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej od 1998r.
W ramach działalności SKN prowadzone są badania z zakresu chemii medycznej dotyczące syntezy nowych związków o spodziewanym działaniu biologicznym.