Aktualności

27.10.2023
Prof. dr hab. n farm. Jadwiga Turło została wybrana do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027.
23.05.2023
Projekt kierowany przez naszego naukowca uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.
17.05.2023
Studenci SKN "Synthesis" na stacjonarnym Dniu Otwartym WUM 2023
17.05.2023
Sukces naszego magistranta
17.05.2023
Prestiżowa, międzynarodowa nagroda za osiągnięcie naukowe dla naszego badacza
17.05.2023
JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla na naszego naukowca
30.01.2023
Nagrody za osiągnięcia naukowe oraz nagrodę dydaktyczną indywidualną.
30.01.2023
Dr Michał Nowacki otrzymał 1 nagrodę za prezentację posterową w obszarze chemii medycznej