Przemysłowa Technologia Leku Syntetycznego

Ćwiczenia (70h)
Ćwiczenia podzielone są na 5 części:
 1. Synteza API (chlorowodorku propranololu) zakończona sprawozdaniem – studenci samodzielnie prowadzą syntezę propranololu w skali laboratoryjnej (30h)
 2. Część analityczna – pełna kontrola parametrów fizyko-chemicznych w celu otrzymania substancji o jak najwyższej czystości i z jak największą wydajnością (5h) (wstęp teoretyczny w materiałach na stronie przedmiotu)
 3. Otrzymanie docelowej postaci farmaceutycznej leku - tabletka, z wykorzystaniem sprzętu udostępnionego przez Instytut Chemii Przemysłowej, praca w systemie GMP (15h)
 4. Kontrola i porównanie parametrów otrzymanej postaci leku z preparatem referencyjnym, potwierdzenie zgodności ze specyfikacją produktu (5h) (wstęp teoretyczny w materiałach na stronie przedmiotu)
 5. Zajęcia i seminaria u partnerów zewnętrznych; Instytut Chemi Przemysłowej (zajęcia na hali syntezy API w skali półtechnicznej; Gedeon Richter (hala wytwarzania leków gotowych); Celon (dział B&R), Grand Medical (kontrola jakości, Osoba Wykwalifikowana). (15h)


Wykłady i seminaria
Wykłady (20h)

 1. prof. Turło - Nowoczesne metody poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych
 2. prof. Turło - Lek od pomysłu do wdrożenia
 3. prof. Leś Optymalizacja - procesu syntezy farmaceutycznej; Plan jednoczynnikowy FFD; Wieloparametryczna optymalizacja procesu
 4. prof. Turło - Walidacja procesu syntezy farmaceutycznej, walidacja technologii
 5. dr hab M. Łaszcz Polimorfizm – wpływ na opracowanie procesu technologicznego
 6. dr hab. Dawidowski - Synteza asymetryczna w otrzymywaniu substancji leczniczych. Metody otrzymywania homochiralnych związków poprzez rozdział enancjomerów lub syntezę asymetryczną.
 7. dr G. Ślifirski - Przepisy regulujące rozwój i wytwarzanie produktów leczniczych.
 8. dr P. Ślifirski - Jakość w rozwoju produktu leczniczego – wytyczne (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use)
 9. dr P. Ślifirski - Transfer technologii wytwarzania oraz analityki produktu leczniczego.
 10. inż. S. Szymczak SCADA - Komputerowy nadzór procesów technologicznych.


Seminarium (10h)
 • prof. Turło Zasady - planowania poszczególnych procesów jednostkowych w celu syntetycznego otrzymania substancji leczniczej i wytworzenia stałych postaci leku.
 • dr hab M. Dawidowski - Zaawansowane procesy jednostkowe w syntezie leków; przykłady ich wykorzystania w przemysłowej technologii leków
 • dr P. Ślifirski Surowce farmaceutyczne. Dobór surowców na etapie rozwoju produktu. Technologia wytwarzania form suchych w skali produkcyjnej. Mechanizmy poszczególnych etapów wytwarzania.
 • dr P. Ślifirski Parametry procesowe i ich wpływ na parametry produktu Optymalizacja procesu wytwarzania. Problemy związane z powiększaniem skali wytwarzania. Analiza trendów parametrów produktu i parametrów procesowych.
 • dr P. Ślifirski Kwalifikacja urządzeń procesowych. Walidacja procesu wytwarzania w skali produkcyjnej. Zasady i wytyczne. Wybór parametrów krytycznych
ZALACZNIKI