Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu farmaceutycznego

Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu farmaceutycznego (40 godz.)

Tematy seminaria (40 godz., sem. IX): kierownik pracowni mgr Tomasz Słowiński
 1. Operacje fizyczne pozyskiwania i przygotowania substratów
  • Rozdrabnianie surowców: łamacze, gniotowniki, młyny
  • Ekstrakcja, ekstraktory, perkolatory
  • Mieszanie, mieszadła
 2. Wydzielanie, czyszczenie i przygotowanie produktów
  • Filtracja, wirowanie, tłoczenie, filtry, wirówki, prasy
  • Destylacja i rektyfikacja, destylatory, kolumny rektyfikacyjne
  • Zatężanie roztworów, aparaty wyparne
  • Krystalizacja
  • Suszenie, suszarnie, liofilizacja
 3. Odzyskiwanie rozpuszczalników i półproduktów
  • Absorpcja i adsorpcja, absorbery, tryle, adsorbery
 4. Reakcje chemiczne
  • Wymienniki ciepła, aparaty chłodnicze
  • Reaktory, rodzaje wg specyfikacji reakcji chemicznych
 5. Techniki różnych form leku
  • Granulowanie, granulatory
  • Tabletkowanie, tabletkarni
  • Przygotowanie pigułek
  • Drażowanie i kapsułkowanie
  • Przygotowanie roztworów iniekcyjnych
  • Maści i emulsje, homogenizatory, młyny walcowe do maści

  "Maszynoznawstwo - materiały i informacje" - http://www2.wum.edu.pl/~axzimni/student/